Dictiecoaching

Je bent verkoper en denkt dat een verzorgde uitspraak je professionele uitstraling ten goede zal komen.

Je studeert journalistiek en wil graag je streekklanken wegwerken.

Je telefoneert frequent, maar kan moeilijk je verstaanbaar maken.

Je startte een lerarenopleiding en kreeg de feedback dat je uitspraak beter kan.

Je ambieert een carrière als advocaat maar schoonheidsfoutjes in je articulatie zouden je geloofwaardigheid kunnen aantasten.

Je spreekt vaak door een microfoon en wil van die vervelende ‘ploffers’ af.

Wat?


Via dictiecoaching leer je duidelijk en accentloos te spreken. Het resultaat van dictiecoaching is dat je je boodschap overtuigender en beter gearticuleerd weet over te brengen.

Voor wie?


Dictiecoaching is nuttig voor iedereen die correct en verstaanbaar wil spreken. Ook wie frequent door een microfoon spreekt, kan er baat bij hebben. Acteurs, woordvoerders, journalisten, telefonisten, advocaten, managers, leraren en mensen met commerciële functies maken er geregeld gebruik van.

Waarom?


 • Je wil met meer intonatie of animo spreken.
 • Je wil je klemtonen verbeteren.
 • Je wil je medeklinkers beter articuleren.
 • Je wil je klinkers helderder formuleren.
 • Je wil je uitspraak van de ‘r’ verbeteren of aanpassen.
 • Je wil je s-klanken zuiverder doen klinken.
 • Je wil je regioaccent wegwerken.
 • Je wil je regiogebonden intonatie wegwerken (bijv. ‘zangerig’ spreken)
 • Je wil, over het algemeen, professioneler overkomen in je uitspraak.

Hoe ? 


 • We bespreken je verwachtingen en bepalen vooraf wat je wil bereiken.
 • We maken een analyse van de fouten.
 • We trainen de correcte uitspraak, ondersteund door audio-opnames.
 • Je neemt enkele oefeningen mee naar huis.